Syfilis

SyfilisSyfilis är en sexuellt överförbar infektion (STI) och kallas ofta ” den stora imitatören” på grund av dess förmåga att göra symptomen omöjliga att urskilja från andra sjukdomar. Syfilis består av en utveckling i fyra olika stadier som sakta leder till döden om det lämnas obehandlat.

Syfilis, liksom andra genitala sårsjukdomar, kan inträffa i både mäns och kvinnors genitalier. Den senare är dock en av de mindre vanliga sexuellt överförbara infektionerna i de flesta länder, det förekommer i högre andel hos homosexuella män.

Det bästa sättet att undvika syfilis på är att avstå från vaginal, oral såväl som anal sexuell kontakt eller att vara i ett monogamt förhållande med en partner som har testats och ställts en ej infekterad diagnos.

Det är viktigt att prata om alla möjliga hälsorisker gällande sexuellt överförbara virus innan man börjar ha sexuell kontakt med en partner. Andra sätt är att använda preventivmedel som kondomer, de hjälper vanligen att förhindra majoriteten av syfilisfallen.

Syfilisbehandlingar

Loxdoc rekommenderar att du ser en läkare personligen som en online konsultation är inte lämplig för detta tillstånd.

Vilka är de olika syfilisstadierna?

Primära stadiet – En eller flera smärtfria sår uppkommer när eller på genitalierna 2-3 veckor efter infektionen. Såren är små, fasta, runda och vanligen röd-bruna till färgen. I de flesta fallen är det endast ett sår i det inledande stadiet, men ibland kan det vara ett flertal.

Sekundära stadiet – Även om infektionen i de flesta fallen försvinner av sig själv kan bakterien bli kvar och det finns en liten chans att det kan inträffa igen. Men om syfilis inte behandlas omedelbart och ingen typ av antibiotika har tillämpats för att bekämpa infektionen finns det risk att det utvecklas till det sekundära stadiet av syfilis.

I detta fall utvecklas hudutslag varsomhelst på kroppen. Efter att man har utvecklat det sekundära stadiet kan den man drabbas av symptom som feber, svullna körtlar, halsont, håravfall, huvudvärker och tappad aptit eller utmattning.

Tertiära stadiet – Om syfilis lämnas obehandlat i det sekundära stadiet kan infektionen gå vidare till nästa anhalt – latenta stadiet. Detta stadiet kallas ofta för det dolda syfilisstadiet eftersom infektionen finns i kroppen men inga synliga symptom finns.

Sista stadiet – Detta är det sista stadiet där bakterien börjar attackera andra delar av kroppen och det kan inträffa månader eller till och med år efter att man har genomgått det sekundära stadiet. I det här stadiet hotar syfilis hela kroppen eftersom det kan orsaka skada på hjärnan, hjärtat, ögonen, benen, levern, nerverna, lederna och många andra kroppsdelar. Ofta kan ögonskadorna leda till blindhet, och i hjärnan kan det leda till oförmåga att koordinera muskelrörelser.

Kan behandlingar av syfilis köpas online?

Loxdoc rekommenderar att du ser en läkare personligen som en online konsultation är inte lämplig för detta tillstånd.

  •  


     

    Loxdoc är tillfälligt nere för underhåll.

    Besök gärna vår partner euroClinix